LIZI ELEGANZA Bouquet
החל מ – ₪150

מבחר של זרים אלגנטיים

LIZI ELEGANZA Bouquet
החל מ – ₪150

מבחר של זרים אלגנטיים

זרי פרחים יוקרתיים
זרי פרחים יוקרתיים
זרי פרחים יוקרתיים
זרי פרחים יוקרתיים

זרים Luxury
תלוי בסוג הפרח
החל מ – ₪500

זר ענק של ירוקים
זר ענק של ירוקים

Elegant Elephant Bouquet
החל מ – ₪500

Infra-Earth Bouquet
החל מ – ₪350

זר פרחים למשלוח תל אביב
la vi est belleLV5
זר פרחים למשלוח תל אביב
la vi est belleLV5

זרים Luxury
תלוי בסוג הפרחים שנבחר דגם L1
החל מ – ₪500

זרים Luxury
תלוי בסוג הפרחים שנבחר דגם L2
החל מ – ₪500

La est belle Bouquet
דגם LA03
החל מ – ₪500

Elegant Elephant Bouquet
החל מ – ₪500

זרים Luxury
תלוי בסוג הפרח
החל מ – ₪500

Infra-Earth Bouquet
החל מ – ₪350

Artichoke Bouquet
החל מ – ₪290

זרים Luxury
תלוי בסוג הפרחים שנבחר
החל מ – ₪500

זרים Luxury
תלוי בסוג הפרחים שנבחר
החל מ – ₪500

קטלוג סידורי פרחים לשולחן/אירוע קטלוג זרים יוקרתיים