דיפנבכיה
יש ליצור קשר לעוד פרטים

פילדנדרום דרגון טייל מוס
יש ליצור קשר לעוד פרטים

פיקוס כינורי
יש ליצור קשר לעוד פרטים

פיקוס גומי שחור
יש ליצור קשר לעוד פרטים

פיקוס גומי מגוון
יש ליצור קשר לעוד פרטים

דקל חמדוריאה
יש ליצור קשר לעוד פרטים

אלוקסיה
יש ליצור קשר לעוד פרטים

סנסיווריה גלילית
יש ליצור קשר לעוד פרטים

עץ הכסף
יש ליצור קשר לעוד פרטים

בגוניה מנוקדת
יש ליצור קשר לעוד פרטים